Vodohospodářské stavby

V uplynulých letech (především po vstupu České republiky do EU v roce 2004) se začaly investovat nemalé finanční prostředky z veřejných rozpočtů na řešení problémů spojených s nakládáním s odpadními vodami.

Vedle rekonstrukcí stávajících ČOV se rozeběhly také stavby nových čističek a kanalizačních řadů v obcích a městech, které na zvýšení svého životního komfortu v této oblasti čekaly řadu let. BOMA, spol. s r.o. v tomto odvětví realizovala řadu zajímavých zakázek různých objemů ve spolupráci se společnostmi, které na tomto poli zaujímají významné postavení.

Kde nás najdete?