Služby

Společnost BOMA, spol. s r.o. působí na celém území České republiky. Její sídlo je v Praze odkud řídí své zakázky, ale s ohledem na strukturu zaměstnanců a jejich trvalé bydliště, realizovala firma většinu zakázek na Moravě, kde je také zároveň její hlavní výrobní středisko. Společnost můžete najít v Brně, v objektu bývalé Masné burzy (Masná 34), jehož rekonstrukci prováděla.

Organizační struktura společnosti a účast společníků v dalších spolupracujících podnikatelských subjektech v České republice i na Slovensku umožňují prolínání činností a optimální využití personálu podle konkrétních potřeb jednotlivých zakázek. Takto vytvořené organizační zázemí umožňuje dosahovat potřebnou efektivnost.

Nespecializujeme se na konkrétní typy zakázek.

Naše zakázky zahrnují:

  • stavby rodinných domů
  • komerční budovy a administrativní sídla
  • garáže
  • inženýrské sítě
  • sportoviště
  • vodohospodářské objekty jako jsou čističky odpadních vod
  • teplárenská zařízení
  • a další ...


Kde nás najdete?